Αυτόνομα Δωμάτια, Πολλαπλά Σήματα/Επίπεδα Διαχείρησης, Αξιόπιστοι Servers, Ασυναγώνιστες τιμές!
 
 
 
 
Όροι Χρήσης (Terms Of Use)

Όροι Χρήσης

Παρακαλούμε διαβάστε αυτή τη σύμβαση προσεκτικά πριν από την πρόσβαση ή τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας. Με την πρόσβαση ή τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας, αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε νομικά από όλους τους όρους της παρούσας συμφωνίας. Το δικαίωμα να χρησιμοποιήσετε αυτή την ιστοσελίδα είναι για σας, προσωπικά, και δεν μπορεί να μεταφερθεί σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή οντότητα.


Χρήση της ιστοσελίδας

Η VisichatHosting.gr σας επιτρέπει να δείτε αυτή την ιστοσελίδα μόνο για προσωπική, μη εμπορική χρήση, με την προϋπόθεση ότι θα διατηρήσει όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλες πληροφορίες ιδιοκτησίας που περιέχονται στο πρωτότυπο υλικό σχετικά με τα αντίγραφα των υλικών. Δεν μπορείτε να τροποποιήσετε τα υλικά σε αυτό το Site με οποιονδήποτε τρόπο ή να αναπαράγετε ή να δημοσιεύσετε, ή να διανείμετε ή με άλλο τρόπο να τα χρησιμοποιήσετε για οποιοδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό. Οποιαδήποτε χρήση των υλικών αυτών σε οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα ή δικτυωμένο περιβάλλον υπολογιστών για οποιοδήποτε σκοπό απαγορεύεται. Τα υλικά σε αυτό το Site προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση οποιουδήποτε υλικού αυτής της ιστοσελίδας μπορεί να παραβιάσει τα πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα και άλλους νόμους. Εάν παραβιάσετε οποιονδήποτε από τους παρόντες Όρους, η εξουσιοδότησή σας να χρησιμοποιήσετε αυτό το Site τερματίζεται αυτόματα και πρέπει να καταστρέψετε αμέσως ότι ηλεκτρονικό ή μη υλικό έχετε δημοσιεύσει, κατεβάσει ή χρησιμοποιήσει.


Αποποίηση Εγγύησης - Περιορισμός Ευθύνης

(Α) Ο χρήστης συμφωνεί ρητά ότι η χρήση αυτής της ιστοσελίδας γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του χρήστη. Το περιεχόμενο δεν εγγυούμαστε ή δεν υποσχόμαστε πως είναι ακριβές ή πλήρως ενήμερο. Η ιστοσελίδα αυτή παρέχεται «όπως είναι» και «ως διατίθενται» χωρίς εγγύηση οποιουδήποτε είδους, είτε ρητή είτε σιωπηρή, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, των εγγυήσεων του τίτλου ή σιωπηρών εγγυήσεων εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, ή μη παραβίασης.

(Β) Ούτε αυτός ο ισότοπος, ούτε οι θυγατρικές του αλλά ούτε από κάποιος από τους αντίστοιχους υπαλλήλους, ή αντιπροσώπους τους, ή των δικαιοπαρόχων εγγυάται ότι η παρούσα τοποθεσία θα είναι αδιάλειπτη ή χωρίς σφάλματα. Ούτε δίνουν καμία εγγύηση ως προς τα αποτελέσματα που μπορούν να ληφθούν από την χρήση αυτής της ιστοσελίδας, ή ως προς την ακρίβεια ή την αξιοπιστία οποιουδήποτε περιεχομένου που παρέχεται από ή μέσω αυτής της ιστοσελίδας.

(Γ) Σε καμία περίπτωση αυτός ο ισότοπος, ή οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα που εμπλέκονται στη δημιουργία, παραγωγή ή διανομή αυτού του δικτυακού τόπου ή άλλα τρίτα μέρη που αναφέρονται σε αυτό το site, δεν είναι υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ζημία (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, έμμεση, τυχαίες, ειδικές, επακόλουθες ή σωφρονιστικές ζημίες ή εκείνες που απορρέουν από απώλεια κερδών, απώλεια δεδομένων ή διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας) που προκύπτουν από τη χρήση, την αδυναμία χρήσης ή τα αποτελέσματα της χρήσης αυτής της ιστοσελίδας, οποιαδήποτε ιστοσελίδες που συνδέονται με αυτό το site, ή τα υλικά ή πληροφορίες ή υπηρεσίες που περιέχονται σε οποιαδήποτε ή όλες αυτές τις περιοχές, είτε βασίζεται σε εγγύηση, σύμβαση, αδικοπραξία ή οποιαδήποτε άλλη νομική θεωρία και κατά πόσον ή όχι ο ισότοπος έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών. Εάν η χρήση των υλικών, ή οι πληροφορίες ή οι υπηρεσίες από αυτό το site έχει ως αποτέλεσμα την ανάγκη για την παροχή υπηρεσιών, την επισκευή ή διόρθωση του εξοπλισμού ή των δεδομένων, θα αναλάβουμε όλες τις σχετικές δαπάνες. Το εφαρμοστέο δίκαιο δεν επιτρέπει τον αποκλεισμό ή τον περιορισμό των τυχαίων ή επακόλουθων ζημιών, έτσι ώστε αυτοί οι περιορισμοί ή εξαιρέσεις να μην ισχύουν για εσάς.


Σύνδεσμοι σε ιστοσελίδες τρίτων

Οι σύνδεσμοι σε αυτό το site για ιστοσελίδες τρίτων παρέχονται αποκλειστικά και μόνο για τη διευκόλυνσή σας. Εάν χρησιμοποιήσετε αυτούς τους συνδέσμους, θα σας αφήσει με το Site. Η VisichatHosting.gr δεν έχει εξετάσει όλες αυτές τις τοποθεσίες τρίτων και δεν ελέγχει και δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε από αυτές τις ιστοσελίδες ή το περιεχόμενό τους. Έτσι, η VisichatHosting.gr δεν εγκρίνει και δεν κάνει οποιεσδήποτε προτάσεις σχετικά με αυτές, ή οποιαδήποτε προϊόντα πληροφοριών, λογισμικού ή άλλων ή υλικά που βρέθηκαν εκεί, ή οποιαδήποτε αποτελέσματα που μπορούν να προκύψουν από τη χρήση τους. Αν αποφασίσετε να έχετε πρόσβαση σε οποιαδήποτε από τις ιστοσελίδες τρίτων που συνδέονται με αυτό το Site, θα το κάνετε αυτό αποκλειστικά με δική σας ευθύνη. Η VisichatHosting.gr μπορεί να αναθεωρήσει αυτούς τους Όρους οποιαδήποτε στιγμή, ενημερώνοντας την παρούσα ανάρτηση. Θα πρέπει να επισκέπτεστε αυτή τη σελίδα από καιρό σε καιρό για να εξετάζετε τους τρέχοντες Όρους, επειδή είναι δεσμευτικοί για εσάς. Ορισμένες διατάξεις αυτών των Όρων μπορεί να αντικατασταθούν από ρητά καθορισμένες νομικές ειδοποιήσεις ή όρους που βρίσκονται σε συγκεκριμένες σελίδες αυτού του τόπου.


Το έγγραφο αυτό ενημερώθηκε τελευταία φορά στις 28 Απριλίου 2013

 
 
FAQ Πολιτική Απορρήτου Όροι Χρήσης
 Copyright © VisichatHosting.grProduced by VisichatHosting.gr